El CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VILANOVA agraeix la confiança dipositada en el nostre web i vol que coneguis que ens preocupem per a mantenir i protegir adecuadament la privacitat i confidencialitat de les teves dades personals.

CLÀUSULA DE CONSENTIMENT I INFORMACIÓ

D’acord amb el que s’ha establert en l’Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i l’Art. 12.2 del R.D. 1720/2007, del 21 de desembre, per el que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, queda informat i consenteix expressament que les dades de caràcter personal que proporciona en omplir qualsevol formulari del web seran incorporats als fitxers del CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VILANOVA per a que pugui efectuar el tractament, automatitzat o no dels mateixos, amb la finalitat de recollir les dades personals que li son imprescindibles per a enviar-li pubicitat dels sus serveis i activitats del club passades, presents i futures, tramitar assegurances i totes aquelles activitats que desenvolupa el club prestant el seu consentiment per a que les dades puguin ser utilitzades amb les finalitats descrites anteriorment. Així mateix, queda informat que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició dirigint-se al email de contacte.

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

Quan omplis qualsevol dels nostres formularis, es requereixen algunes dades personals (direcció, telèfon, mail, etc.). Aquesta informació s’utilitza per a processar la teva sol·licitud i donar-li resposta correctament. També, es poden utilitzar per a enviar-te publicitat dels seus serveis, activitats del club passades, presents i futures, tramitar assegurances i totes aquelles activitats que desenvolupa el club.

DIVULGACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Per a dur a terme els nostres serveis necessitem la següent informació:

Sol·licitud d’informació: Per a enviar el formulari de sol·licitud d’informació són obligatorios una sèrie de dades personals de contacte que tan sols seran utilitzat pel CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VILANOVA. L’única excepció referent a l’accés a les dades podria ser la sol·licitud per part de la llei, investigacions criminals, citacions o ordres judicials.

Accés al sistema, ús de “cookies” i comptadors: En el nostre web s’utilitzen “cookies” i contadors de visitants per a recollir dades identificables, no personals, per a monitoritzar i registrar les visites i ús de la pàgina.

L’única finalitat d’aquesta informació és analitzar l’ús per part dels visitants de la nostra pàgina web i dur a terme anàlisis de màrqueting que millorin la qualitat del servei. Aquestes dades, com podrien ser pàgines web visitades, pàgines de referència i sortida, tipus de plataforma utilitzada, informació sobre la data i hora, etc., són sempre utilitzades i tractades de forma anònima.

La direcció IP es registra igualment, així com el tipus de navegadors, proveïdor de servei d’internet, etc. per a evitar fraus, mals usos i disposar d’ells per a possibles investigacions criminals.

Aquesta informació no es compartida amb ningú extern al CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VILANOVA. L’únic cas en el que s’hauria de compartir aquesta informació seria per ús de la llei, per autoritats governamentals o qualsevol reglament amb poder legal, en procesos legals, investigacions criminals o per ordre o citació judicial.

El nostre web s’ha dissenyat per a complir amb la Ley 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Carácter Personal de la legislació vigent, així com amb les lleis europees sobre protecció de dades personals. Els nostres procediments de seguretat estan orientats a prevenir qualsevol mal ús o accés no autoritzat de les dades.

Els nostre web mai sol·licita informació sobre targes de crèdit o similar. Ara bé, aquesta informació pot ser requerida per el nostre personal segons la forma de pagament del servei en qualsevol moment posterior. Asseguris que qualsevol informació sol·licitada des del nostre web pertany efectivament a algún dels nostres treballadors i la direcció de correu electrònic origen i destí són les correctes.

En cas de variació de les teves dades personals, pots sol·licitar als nostres treballadors que la canviïn. Pots igualment demanar que eliminin completament les teves dades de la nostra base de dades contactant a través del correu electrònic.

MISSATGES REBUTS DES DEL NOSTRE WEB

Rebràs un correu electrònic informant de la correcta recepció dels formularis de contacte en la direcció de correu que ens facilitis en el mateix però no del formulari d’opinió ja que és anònim.

Qualsevol comentari o suggerència general pots enviar-la al correu electrònic de contacte.

El CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VILANOVA es reserva el dret de modificar, ampliar i posar al dia la forma de recollir, transmetre i processar la informació personal i altre informació quan es consideri necessari sempre respectant la privacitat i drets dels nostres usuaris.