JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva del CPA Vilanova està formada per pares i mares del club que col·laboren de manera desinteressada i altruista en la governança i el funcionament del club. Actualment conformen la Junta directiva les següents persones:

També forma part de la junta directiva Dolors Ferrer, com a assessora. Les reunions ordinàries de junta se celebren mensualment i compten també amb l’assistència i participació de la coordinadora tècnica del club, Maria del Carmen Garcia. A causa de la pandèmia, actualment les reunions es realitzen en format telemàtic.